بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/27
کل خالص ارزش دارائی ها 4,222,325,685,209 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,001,644 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 999,836 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,003,330 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 4,215,394

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/17

مدیر صندوق:

سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

سبدگردان پاداش سرمايه

مدیران سرمایه گذاری:

احسان احمدي تركماني، چيچك نوري، پوريا تسليميان

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها