بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/29
کل خالص ارزش دارائی ها 4,040,120,140,512 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,015,791 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,027,029 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,018,270 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 3,977,314

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/17

مدیر صندوق:

سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

سبدگردان پاداش سرمايه

مدیران سرمایه گذاری:

احسان احمدي تركماني، پوريا تسليميان، قاسم عاشوري

حسابرس:

موسسه حسابرسي كاراي پارس

نمودار‌ها