بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/10/25
کل خالص ارزش دارائی ها 3,970,506,781,546 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,015,044 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,015,027 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,016,004 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 3,911,659

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/17

مدیر صندوق:

سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

سبدگردان پاداش سرمايه

مدیران سرمایه گذاری:

احسان احمدي تركماني

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها