بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/09/27
کل خالص ارزش دارائی ها 2,483,682,606,598 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,013,178 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,007,568 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,014,285 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,451,376

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/17

مدیر صندوق:

سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

سبدگردان پاداش سرمايه

مدیران سرمایه گذاری:

احسان احمدي تركماني

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها