بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/28
کل خالص ارزش دارائی ها 4,400,253,066,021 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,015,130 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,022,587 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,017,423 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 4,334,669

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/17

مدیر صندوق:

سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

سبدگردان پاداش سرمايه

مدیران سرمایه گذاری:

احسان احمدي تركماني، پوريا تسليميان، قاسم عاشوري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها