بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین در تاریخ 1394/09/17 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر کارمزد مدیر 13971011
تغییر کارمزد متولی13971019
(1)تغییرات بند 3 امیدنامه در خصوص تغییر مقاطع پرداخت سود
تغییرات بند 4/10امیدنامه در خصوص هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
عنوان پرداختهای دوره ای به سرمایه کذاران
تغییرات بند 11امیدنامه درخصوص تغییر حداقل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران
تغییرات بند 3 امیدنامه در خصوص تغییر مقاطع پرداخت سود
تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر نرخ بازدهی پیش بینی صندوق به 18درصد سالانه
تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر نرخ بازدهی پیش بینی صندوق به 19 درصد سالانه
تغییرات امیدنامه13961212
تغییرات امیدنامه 13960821
تغییرات امیدنامه 13961222
تغییرات امیدنامه 13970208
تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر آدرس
تغیرات امیدنامه مورخ 139612221
تغییر هزینه های صندوق
تغییر کارمزد مدیر
13970319 تغیرات امیدنامه
تغیرات امیدنامه مورخ 13961212
تغیرات امیدنامه مورخ 13961222