لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ١٣٩٤/٠٩/١٧
مدیر صندوق : سبدگردان پاداش سرمايه
متولی صندوق : موسسه حسابرسي فريوران
ضامن نقد شوندگی : ندارد
ضامن سودآوری : ندارد
مدیران سرمایه گذاری : احسان احمدی ترکمانی
حسابرس : موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٣٠/٠٤/١٣٩٦)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٥٥٧,٤٦٢,١٤٧,٢٠٤
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠١٧,٨٧٦
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠١٧,٤١٧
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠١٧,٤٢٠
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٥٤٧,٩١٩